Menu Close

Võtame tööle noorsootöötaja

Haapsalu Noorte Huvikeskus võtab tööle Panga ja Jõõdre noortekeskustesse noorsootöötaja 0,5 koormusega ajutiselt eemalviibiva töötaja asendamiseks.

Töö kirjeldus:
noortele isiklikuks, sotsiaalseks ja loovaks arenguks soodsa arengukeskkonna loomine, noorte omaalgatuse ja initsiatiivi toetamine;
noortekeskuse igapäevase töö korraldamine;
noori arendavate tegevuste (sh noorteürituste) planeerimine, korraldamine, läbiviimine;
noortega kontakti ja usaldusliku suhte loomine;

Sobivalt kandidaadilt ootame:
soovi noortega töötada ning noori motiveerida;
väga head suhtlemis- ja väljendusoskust ning kõrget pingetaluvust;
valmisolekut õhtuseks tööks;
algatusvõimet, loovust ja iseseisva töö oskust;
kohusetundlikkust, eesmärkidele saavutamisele orienteeritust;
hea arvuti kasutamise oskust (teksti- ja tabelitöötlus), sotsiaalmeedia kasutamise oskust;
soovitavalt kõrgharidust või noorsootöötaja kutse (minimaalselt keskharidus);
B-kategooria juhiload ja auto kasutamise võimalust;
eelnevat praktikat/töökogemust noortevaldkonnas.

Pakume:
arenemisvõimalusi, erialast täiendkoolitust;
huvitavat ja mitmekülgset tööd;
kaasaegseid töövahendeid ning töökeskkonda.

Tööle asumine: september 2019

Kandideerimiseks saata CV ja motivatsioonikiri aadressile huvikeskus@noor.haapsalu.ee

Kandideerimise tähtaeg: 19. august 2019

Haapsalu noortekeskused on avatud noorsootöö põhimõtet järgivad noortekeskused Panga ja Jõõdre külas ning Haapsalu linnas (Wiedemanni ja Kastani). Noortekeskuste eesmärk on arendada ning toetada noorte täisväärtuslikuks kodanikuks kasvamist, samuti toetada ja innustada noorte omaalgatust.

Lisainfo
Kristi Erkmann
tel 528 593
direktori kt