Noortekeskused

Noortekeskused on avatud kõikidele noortele vanuses 7-26 a. Noori koheldakse võrdselt, kedagi ei diskrimineerita rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude teiste … Continue reading Noortekeskused