Menu Close

Huvikeskuse eesmärk on luua lastele ja noortele võimalusi vaba aja sisustamiseks, loometegevuseks, teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamiseks ning isiksuse arendamiseks.

Meil on kaks suunda:

huviharidus – õppekavade alusel toimivad erinevad huviringid
avatud noorsootöö – avatud noortekeskused Haapsalus, Pangal ja Jõõdres.

Noortekeskuste tegemistel saad silma peal hoida:
Wiedemanni ANK
Panga ANK
Jõõdre noortetuba
Kastani ANK