Menu Close

Töömalev tuleb taas!

17.-21.juuni ja 26.-30.august.

Töömalev on hea võimalus saada esimene töökogemus toetatud ja turvalises keskkonna.
Teeme keskkonnakunsti (11.-12. a) ja kergemaid (heakorra)töid (13.-17. a) Haapsalu linna haljasaladel, parkides ning teistes avalikes kohtades ja asutustes.
Töömalevas osalemiseks on vajalik sissekirjutus Haapsalu linnas.
Töötasu on 4.86 eurot tunnis (bruto).

Noor saab osaleda ühes rühmas, tööaeg on:
11.-12. aastastel päevas kuni 3 tundi, 15 tundi nädalas.
13.-17. aastased töötavad kuni 4 tundi päevas, 20 tundi nädalas.

Samuti osaleb Haapsalu Noorte Huvikeskus  “Noortemalev 2024” taotlusvoorus, mille abil loodame pidada ühislõunaid ning sisustada malevlaste pealelõunaseid tegevusi.
Pealelõunased tegevused kestavad 2-3h ning ei ole tasustatud.

Registreerimine:
Arno – Haapsalu linna haridusteenuste haldamise süsteem (piksel.ee)
Peale registreerimist võtame lapsevanemaga ühendust ning saadame avalduse töömalevas osalemiseks.

Lisainfo:
Kairi Õunaid
Tel: 55653943
kairi.haapsalunoor@gmail.com