Menu Close

Töömalev 2019

Tule õpilasmalevasse!

Ka sel suvel korraldab Haapsalu linn koostöös Sihtasutusega Õpilasmalev malevarühma, mis toimub 29. juuli – 9. august 2019.

Õpilasmalev on suvelaager, mis ühendab endas töötamist ja erinevaid spordi- ning kultuuritegevusi. Töötamine on malevanoorele tasustatud ja ühistegevuste eesmärgiks on meeskonna loomine. Noored ööbivad oma kodus ning tulevad tööle ise. Malevasse on oodatud 14.-17. aastased Haapsalu noored, rühma saab kuni 20 noort, tööaeg on päevas kuni 4 tundi, kokku töötatakse 20 tundi, tasu on 3,21 eurot tunnis (bruto).

Põhiliselt tehakse heakorratöid Haapsalu linnas (promenaadil, Kastani parkmetsas jms) ja asutustes.

Töötamine toimub esmaspäevast reedeni, tagatud on lõunasöök ja pealelõunased ühistegevused.

Maleva üks oluline osa on üle-eestilisele õpilasmalevate kokkutulek, kuhu sõidetakse 13.-15. augustil ja mis toimub Ruunaveres. Seal toimuvad võistlused, ühistegevused ning kontserdid. Malevasse kandideerijatel palume sellega arvestada.

Registreerimiseks Haapsalu õpilasmaleva rühmadesse tuleb täita avaldus (leitav SIIN! ning Haapsalu noortekeskustest) ning saata see Kyllike.Valk@noor.haapsalu.ee või tuua Haapsalu Noorte Huvikeskusesse (Wiedemanni 4, E-R kl 14-20). Registreerimine toimub kuni 15. maini. Peale seda võetakse malevarühmadesse soovijatega ühendust ning antakse teada, kas said koha. Vajadusel viiakse läbi tööintervjuu.

Haapsalu ÕM rühmi korraldab Sihtasutus Õpilasmalev koostöös Haapsalu Linnavalitsuse ja Haapsalu Noorte Huvikeskusega.

Lisainfo:
Kristi Erkmann
Haapsalu Noorte Huvikeskus, direktori kt
tel 528 8593
e-post: huvikeskus@noor.haapsalu.ee