Menu Close

Huviringide õppetasud

Haapsalu Noorte Huvikeskuse huviringide osavõtutasud 2021/2022 õppeaastal on järgmised:

Huviringide õppetasu 10 eurot kuus.

Võimlemiskool Kirke:
algajad 7 eurot kuus
põhirühm 15 eurot kuus
võistlusrühm 20 eurot kuus
individuaalvõimlejad (sh põhirühma treeningud) 25 eurot kuus.

Alus: Haapsalu Linnavolikogu 26. aprilli 2019 otsus nr 44 „Haapsalu linna huvikoolide õppetasude määrad, soodustuste andmise ja õppetasu maksmise kord“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/407052019004).

Registreerimine huviringidesse algab peagi. Info kodulehel ning Facebookilehel https://www.facebook.com/HaapsaluNoorteHuvikeskus/