Menu Close

Lõiminguprojekt noortele

Lõiminguprojekt noortele “Koos tegemise rõõm”, mida juhib Haapsalu Linnavalitsus. Projekti raames toimuvad erinevad tegevused: Igal teisipäeval on Gallia Kukk kohvikus eesti keele kohvik, Võnnu seltsimaja pakub vahvaid tegevusi iga kuu esimesel ja kolmandal reedel, Asuküla seltsimajas saab osa võtta meisterdamisest ja õpitubadest iga kuu teisel ja neljandal laupäeval, Haapsalu Noorte Huvikeskuses toimuvad noortele suunatud töötoad. Programm on ellukutsutud ja rahastatud Eesti Vabariigi valitsuse täiendava tegevustoetusena “Täiendav riigieelarveline toetus kohalikele omavalitsustele Ukrainast saabunud sõjapõgenikest noortele lõimumist ja keeleõpet toetavate tegevuste elluviimiseks noortevaldkonnas.”