Menu Close

Tule õpilasmalevasse!

Sel suvel korraldab Haapsalu linn koostöös Sihtasutusega Õpilasmalev kaks malevarühma.

Õpilasmalev on suvelaager, mis ühendab endas töötamist ja erinevaid spordi- ning kultuuritegevusi. Töötamine on malevanoorele tasustatud ja ühistegevuste eesmärgiks on  meeskonna loomine. Noored ööbivad oma kodus ning tulevad tööle ise. Malevasse on oodatud 14.-17. aastased Haapsalu noored, ühte rühma saab kuni 15 noort.

Põhiliselt tehakse heakorratöid Haapsalu linnas (promenaadil, Kastani parkmetsas jms).

Esimene rühm toimetab 25. juuni kuni 6. juuli, teine rühm 9.-22. juuli. Töötamine toimub esmaspäevast reedeni, tagatud on lõunasöök ja pealelõunased ühistegevused.

Lisaks osalevad mõlemad Haapsalu malevarühmad koos Tallinna malevarühmadega õpilasmaleva riigikaitseprogrammis – väljasõit Tallinnasse ja riigikaitselaager Harjumaal. Riigikaitsetegevusi viivad läbi tegevkaitseväelased ja instruktorid. Esimese vahetuse malevarühmale on programm 28. juuni kuni 1. juuli ja teisele 19.-22. juuli (vt õpilasmaleva riigikaitseprogrammi kohta siit).

Haapsalu malevlased on oodatud ka üle-eestilisele õpilasmalevate kokkutulekule 14.-16. augustil Ruunaverre, kus toimuvad võistlused, ühistegevused ning kontserdid.

Registreerimiseks Haapsalu õpilasmaleva rühmadesse tuleb täita avaldus ning saata see haapsalunoor@gmail.com või tuua Haapsalu Noorte Huvikeskusesse (Wiedemanni 4, E-R kl 14-20). Registreerimine toimub kuni 21. maini. Peale seda võetakse malevarühmadesse soovijatega ühendust ning antakse teada, kas said koha. Vajadusel viiakse läbi tööintervjuu.

Mai lõpul avatakse registreerimine töölaagrisse, kuhu on oodatud 11.-13. aastased Haapsalu noored. Töölaager toimub sel aastal augustis ja põhiliseks töövaldkonnaks on heakorratööd linnas.

Lisainfo:

Urve Sarapik
Haapsalu linnavalitsus, noorsootöö spetsialist
Tel 472 4454, E-post: urve.sarapik@haapsalulv.ee

Kristi Erkmann
Haapsalu Noorte Huvikeskus, direktori kt
tel 528 8593, E-post: haapsalunoor@gmail.com

 

AVALDUS+malevlasele