Menu Close

Tunnustame aktiivseid noortekeskuste noori


Haapsalu Noorte Huvikeskus tunnustab teist aastat aktiivseimaid noortekeskuste noori. Tunnustamise eesmärgiks on tuua esile noored, kes on kas vabatahtlikult panustanud huvikeskuse arengusse, vabatahtlikku tegevusse, olnud aktiivsed ja toetavad või on nende käitumine märgatavalt muutunud.
Jõõdre noortetoa parima muutuja tiitli sai sel aastal Keira Liisa Hiiemäe, kes on julge ja hakkaja. Aktiivne noor on Jane-Anett Riibak, kes tuleb igal vabal hetkel noortekeskusesse, mõtleb kuidas noorteka elu põnevamaks teha ja lööb tegevustes aktiivselt kaasa.
Panga noortekeskuse aktiivne noor on Remi-Mart Jõgisoo, kelle idee oli koos noorsootöötajaga kirjutada nutiprojekt, millele saadi ka avatud noortekeskuste projektikonkursilt toetust. Nii on Panga noortekeskusel oma virtuaalreaalsusvahendid.
Kastani noortekeskuse aasta muutuja on Aleksei Bazõlev, kes võtab endale noortekeskuses lisaülesandeid, korraldab treeninguid ja on igati usaldusväärne partner noorsootöötajatele. Aktiivne noor on Ksenija Alfjorova, kes on väga aktiivne, korraldab noortekeskuses oma isikunäitus, vastutab erinevate tegemiste eest.
Wiedemanni noortekeskuse aasta noor on Albert Kalmets, kes on sel aastal silma paistnud kohusetundlikkusega ja usaldusväärsusega nii ürituste (LAN) korraldamisel, projektide kirjutamisel (Nopi üles piljardilaud) kui ka igapäevatöös osalemisel. Albertit tunnustab aktiivsuse eest ka programm Noorte Tugila.
Traditsiooniliselt antakse tunnustused üle lastekaitsepäeva üritusel 1. juunil.
Palju õnne kõigile tublidele noortele!

Kristi Erkmann
Haapsalu Noorte Huvikeskus
direktori kt
Tel 528 8593
www.noor.haapsalu.ee