Menu Close

Võimalus noortele, kes ei õpi või kellel on oht koolist välja langeda

Läänemaa omavalitsused (Haapsalu linnavalitsus, Lääne-Nigula ja Vormsi vallavalitsus) on
liitunud Noortegarantii tugisüsteemiga (NGTS), millega soovitakse jälgida, et kõik 13–29-
aastased noored maakonnas saavad tuge haridustee jätkamiseks ja/või tööturule liikumiseks.
Igas omavalitsuses töötab noorte heaoluspetsialist, kes pakub noorele vajalikku tuge.

Millist tuge noored saavad?

Tegemist saab olla nii lühiajalise kui ka pikaajalise toetamisega, sealhulgas vajalike teenuste
ja toetuste tutvustamisega (nt tööpakkumised, piirkondlikud koolitused/kursused,
iseseisvumine ja majanduslikud küsimused, tervist ja elustiili toetavad tegevused, laste ja
perede toetamise võimalused, rahvusvahelised võimalused jmt).

Noorte heaoluspetsialistid Läänemaal:

Anni Loorits – Haapsalu linnavalitsus, tel nr 5343 0343, anni.loorits@haapsalulv.ee
Helina Meister – Lääne- Nigula vallavalitsus, tel nr 5919 5901, helina.meister@laanenigula.ee
Kairi Aavere – Vormsi vallavalitsus, tel nr 5343 5351, kairi@vormsi.ee

Projekti „Läänemaa noorte toetamine ja konkurentsivõime suurendamine tööturul“ on kaasrahastanud Euroopa Liit. Projektiperiood on 04.09.2023–31.08.2027.

Rohkem infot projekti kohta allolevatelt linkidelt:

https://shorturl.at/oxzH5 ja https://shorturl.at/egx68

Projektijuht Hanna-Brett Lepplaid
E-mail: projektijuht@laanemaa.ee
Telefon: 53505097

Pilt, millel on kujutatud Graafika, graafiline disain, kuvatõmmis, logo

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

Pilt, millel on kujutatud tekst, rõivad, Inimese nägu, inimene

Kirjeldus on genereeritud automaatselt