Menu Close

Improring avardab maailma läbi mängulisuse!
Oktoobrist alustas Haapsalu Noorte Huvikeskuses tegevust improteatri ring noortele vanuses 10-16 eluaastat. Improteater on väga hea viis arendada suhtlemisoskust, koostööd ja eneseväljendust ning kõike tehakse läbi
põnevate mängude.


MIS ON IMPROTEATER???
Improteater on improvisatsiooniline teater, kus kõik, mis laval sünnib –stseenid, karakterid, dialoogid ning lavaline tegevus ja liikumine, mõeldakse välja kohapeal. Selleks omandatakse erinevad tehnikad: kuidas laval olla ja liikuda, kuidas partnereid kuulata ja neid toetada, kuidas ennast kehtestada, millel põhineb koostöö, millised pidepunktid aitavad lugu jutustada, kuidas ootamatu olukorraga kohaneda jpm. Need on oskused, mis on lihtsasti rakendatavad iga inimese igapäevaelus ja usume, et just murdeeas noortele on selliste oskuste arendamine ülioluline.

Improringi puhul on oluline ka see, et osalemiseks ei ole vaja mingeid märkimisväärseid eeldusi või oskusi. Kui näiteks spordi puhul tuleb kasuks hea füüsiline vorm või matemaatika olümpiaadidel osalemist soosib loogiline mõtlemine ja numbrivaist, siis improteater on jõukohane kõikidele. Piisab vaid tahtest osaleda, sest kohapeal treenitakse koostöös
teistega nii mälu, koordinatsiooni, kehalist liikumist, oma sisetunde ja teineteise kuulamist, esinemisjulgust ning teistega arvestamist. Improteatriga tegelemine aitab inimesena kasvada ja mis kõige tähtsam – seda läbi mängu.

Mis võiks olla parem, kui võtta igas nädalas paar tundi, et naerda ja mängida? See on samapalju lõõgastav kui arendav!!!

Improring toimub Haapsalu Noorte Huvikeskuse II korrusel kolmapäeviti
18:00 – 20:00.

Registreeri end SIIN!

JUHENDAJAST:
Gaili Eding – tegeleb improteatriga alates 2016. aastast. Esimesel kahel aastal omandas Gaili põhilised improteatri oskused üldise Von Glehni Teatri improkursuse raames, kus juhendajaks oli Mairi Tikerpalu (Improteater
IMPEERIUM). 2018. aastal loodi 8 liikmest koosnev improteatri trupp Ehatäht, mis asus süvendatult oma teatritehnikaid lihvima. Aastate jooksul on trupp üles astunud lugematutel era- ja firmapidudel, suve- ja talvepäevadel, pulmades, aga ka huumorifestivalil Luige Nokk 2019. aastal ja mitmel aastal Nõmme Roheliste Tänavate Festivali raames.

2022. aasta suvel korraldas meie juhendaja Gaili oma koduaias Haapsalus esmakordselt improfestivali Õunaaia improõhtu, kus astus lavale kolm eriilmelist improtruppi. Sellel suvle 2023 läheb festival kordamisele.