Menu Close

Improring avardab maailma läbi mängulisuse
Oktoobrist alustab Haapsalu Noorte Huvikeskuses tegevust improteatri ring noortele vanuses 10-15 eluaastat. Improteater on väga hea viis arendada suhtlemisoskust, koostööd ja eneseväljendust ning kõike tehakse läbi põnevate mängude.

Improteater on improvisatsiooniline teater, kus kõik, mis laval sünnib – stseenid, karakterid, dialoogid ning lavaline tegevus ja liikumine, mõeldakse välja kohapeal. „Selleks omandatakse erinevad tehnikad: kuidas laval olla ja liikuda, kuidas partnereid kuulata ja neid toetada, kuidas ennast kehtestada, millel põhineb koostöö, millised pidepunktid aitavad lugu jutustada, kuidas ootamatu olukorraga kohaneda jne. Need on oskused, mis on lihtsasti rakendatavad iga inimese igapäevaelus ja usume, et just murdeeas noortele on selliste oskuste arendamine ülioluline,“ rääkis improringi
juhendaja Gaili Eding, kes on improteatriga tegelenud alates 2016. aastast. Improringi puhul on oluline ka see, et osalemiseks ei ole vaja mingeid märkimisväärseid eeldusi või oskusi. „Kui näiteks spordi puhul tuleb kasuks hea füüsiline vorm või matemaatika olümpiaadidel osalemist soosib loogiline mõtlemine ja numbrivaist, siis improteater on jõukohane kõikidele. Piisab vaid tahtest osaleda, sest kohapeal treenitakse koostöös teistega nii mälu, koordinatsiooni, kehalist liikumist, oma sisetunde ja teineteise kuulamist, esinemisjulgust, teistega arvestamist ja palju muud,“
tutvustas Gaili. Tema sõnul aitab improteatriga tegelemine inimesena kasvada ja mis kõige tähtsam –
seda tehakse läbi mängu. „Mis võiks olla parem, kui võtta igas nädalas paar tundi, et naerda ja
mängida? See on samapalju lõõgastav kui arendav,“ kutsus Gaili noori üles improteatriga tutvust
tegema.

Improring toimub Haapsalu Noorte Huvikeskuse II korrusel kolmapäeviti 18:00 – 20:00.
Registreeri end SIIN!

JUHENDAJAST:
Gaili Eding – tegeleb improteatriga alates 2016. aastast. Esimesel kahel aastal omandas Gaili
põhilised improteatri oskused üldise Von Glehni Teatri improkursuse raames, kus juhendajaks oli
Mairi Tikerpalu (Improteater IMPEERIUM). 2018. aastal loodi 8 liikmest koosnev improteatri trupp
Ehatäht, mis asus süvendatult oma teatritehnikaid lihvima. Aastate jooksul on trupp üles astunud
lugematutel era- ja firmapidudel, suve- ja talvepäevadel, pulmades, aga ka huumorifestivalil Luige
Nokk 2019. aastal ja mitmel aastal Nõmme Roheliste Tänavate Festivali raames. 2022. aasta suvel
korraldas Gaili oma koduaias Haapsalus esmakordselt improfestivali Õunaaia improõhtu, kus astus
lavale kolm eriilmelist improtruppi.