Menu Close

Hei Noor ja Nooremeelne!

Me kutsume sind liituma vabatahtliku tegevusega. Huvikeskus on fookusesse võtnud organisatsioonid ja noored vabatahtlikud ning sooviga nad kokku viia. Asutus, kes soovib vabatahtlikku, saab pöörduda huvikeskuse poole, kus Katrin Nuuter koordineerijana saab andmebaasis oleva noore suunata tööle. Vabatahtlik töö on hea võimalus noorel olla aktiivne ning anda oma panus ühiskonna ja kogukonna arengusse. Samuti saavad ka veidi vanemad liituda vabatahtlike algatusega. See aitab omandada erinevaid teadmisi, oskusi ja kogemusi, mis toetavad noort hilisemal tööotsingul ning annavad värskust igapäeva ellu.

Võtame vastu vabatahtlike alates 5.klassist ning lõpp-piirangut ei ole.

Kui tunned, et tahaksid Meie tegevusest osa saada, siis anna oma soovist teada katrinnuuter@gmail.com

Samuti võtame nimekirja vastu ka organisatsioone/asutusi, kes soovivad vastavalt vajadusele vabatahtlike abikäsi.

Ma tean et sellest tuleb midagi suurepärast ja loodan, et leiame sinu nime peagi meie nimekirjast.

Peatselt võtan ühendust kõikide registreerunutega ning jagan informatsiooni juba edasiste plaanide osas.

Rohkem infot:
Katrin Nuuter
Tel 5568 5698
katrinnuuter@gmail.com