Menu Close

Kastani noortekeskus kutsub külla!

Reedel, 28. septembril kl 16-20 ootab Kastani noortekeskus kõiki külla vaatama näitust, osa võtma õpitoast ning lihtsalt uudistama kuidas noortekeskuses elu käib.

Sel aastal võttis noortekeskus osa üle-Eestilisest noortekeskuste projektikonkursist ning sai toetust projektile „Kastani ANK noorte ümarlaua ideed reaalsuseks!”. Nüüd ongi võimalus näha millised ideed noortel on ning kuidas need on tegelikkuseks saanud.

Etteruttavalt võib öelda, et noored tahavad lihtsaid asju – liigutada, mussi kuulata ja vaikselt olla, ilusamat ümbrust ja enda eest hoolitseda. Rõõm on tõedada, et projekti toel on täitunud mitu noorte unistust.

Noortekeskuses on kujunenud töökasvatus – kui midagi läheb katki, siis tuleb ise korda teha. See paneb asju ka rohkem hindama ja märkama. Noored on tähele pannud, et noortekeskuse pehme mööbel on katki ning vajaks katete ja sisu värskendust. Seda saaks ise teha, kuid puudusid vahendid (õmblusmasinad). Samuti taheti kaunistada noortekeskuse ruume nt riidest lipukeste jms dekoreeringuga.  Kes arvab täpsemalt ära mitu meetrit peolippe valmistati?

Üha rohkem on noori, kelle kodus ei tegeleta ega õpetata elementaarseid iseseisvalt elus hakkamasaamise nippe. Näiteks riiete parandamist, ise valmistamist, triikimist. Siin on noorsootöötajad oma oskustega abiks.

Üsna väikestes ruumides tuleb samaaegselt hakkama saada erinevate huvidega noortel. On väga tore, et noortekas on võimalus mängida Xboxiga, arvutiga jms, kuid samas segavad need helid samas ruumis teiste tegevustega hõivatud noori. Lahenduseks on kõrvaklapid!

Noortekultuurile on iseloomulik üheskoos muusika kuulamine. Muusika on läbi telefonide üha rohkem kättesaadav, kuid telefonide kõlarid jäävad nõrgaks. Aktiivkõlar lahendab selle mure ning annab võimaluse ka noortel tantsimist jms aktiivset tegevust korraldada, samuti rohkem õues mõnusalt aega veeta.

Noored soovivad ja vajavad liikumist (mitte saavutussporti) nii toas kui õues. Õuemängudeks sooviti korvpalli, jalgpalli ja sulgpalli. Tubaseks rahmeldamiseks ja väljaelamiseks unistasid poisid poksikotist ja kinnastest. Kuna noortekeskust külastab palju poisse, siis on huvi vahendite vastu suur.

Kastani noortekeskuse eripäraks on see, et töö noortega ja kogu info on kahes keeles (eesti ja vene). See seob tugevalt erinevaid Haapsalu kogukondi. Noored kasutavad noortekeskust väga aktiivselt. Noortekeskusesse jõuavad ka nn vanemad noored, kes ehk enam kodulinnas ei ela, kuid võimalusel tulevad endiselt tuttavasse ja turvalisse kohta. Koos toimetavad erinevate koolide õpilased, erinevast rahvusest ja erineva sotsiaalse ja majandusliku taustaga lapsed ja noored. Keskus on kujunenud regiooni noortele atraktiivseks tõmbekeskuseks, sest koondab endas erinevaid noortele huvipakkuvaid tegevusi ja ettevõtmisi ning hoolivat keskkonda ja personali.

Tulge vaatama kuidas saavad ideedest reaalsus!

Projekti toetas Eesti Noorsootöö Keskus ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Kontakt:

Natalja Jampolskaja, tel 552 0094
Kristi Erkmann, tel 528 8593
haapsalunoor@gmail.com