Menu Close

Haapsalu Noorte Huvikeskuses alustas tööd noorsootöötaja Piia Tammeniit

Alates 1.novembrist 2019 on Haapsalu Noorte Huvikeskuses tööl noorsootöötaja, kelle peamisteks tööülesanneteks on mobiilse noorsootöö koordineerimine, vabatahtlik tegevus Haapsalus ning noortegarantii tugisüsteem.
Mobiilne noorsootöö keskendub eelkõige ennetustööle. Eesmärgiks on noorega usaldusliku kontakti loomine ja hoidmine ning seeläbi noore toetamine, motiveerimine ja suunamine. Keskendub riskikäitumisega noortele ja noortegruppidele avalikus ruumis, loob nendega kontakti ja toetab nende arengut.

Teine suund on vabatahtliku tegevuse koordineerimine Haapsalu linnas. Huvikeskus on fookusesse võtnud organisatsioonid ja noored vabatahtlikud ning sooviga nad kokku viia. Asutus, kes soovib vabatahtlikku, saab pöörduda huvikeskuse poole, kus Piia koordineerijana saab andmebaasis oleva noore suunata tööle. Vabatahtlik töö on hea võimalus noorel olla aktiivne ning anda oma panus ühiskonna ja kogukonna arengusse. See aitab omandada erinevaid teadmisi, oskusi ja kogemusi, mis toetavad noort hilisemal tööotsingul. Lisaks on see hea võimalus lähemalt tundma õppida erinevaid töövaldkondi.

Kolmas väga oluline valdkond on Noortegarantii tugisüsteem. See on tööriist kohalikule omavalitsusele, mis võimaldab saada teada enda piirkonna mitteõppivatest ja mittetöötavatest noortest ning pakkuda neile vajadusel tuge haridusteele naasmiseks ja tööturule jõudmiseks.

Palju jõudu ja jaksu Piiale, uues ametis!noorsootöötaja Piia Tammeniit

Teate koostas:
Reelika Ender
Direktor
Haapsalu Noorte Huvikeskus
Tel: 58052045