Menu Close

Kandideeri Haapsalu Noortevolikokku!


Noortevolikogu eesmärk on kaitsta ja esindada noorte huvisid linnas, rääkida kaasa linna noorsootöö korralduslikes küsimustes, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori linnaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse. Noortevolikogu on Haapsalu Linnavolikogu juures tegutsev noorte esinduskogu, mis esindab Haapsalu noorte huve. Noortevolikogu lähtub oma töös Eesti Vabariigi seadustest, volikogu ja Haapsalu Linnavalitsuse õigusaktidest ning Haapsalu noortevolikogu põhimäärusest. Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete oma algatusel ja ühistegevustel.

Tutvu ja uuri SIIT!