Menu Close

Teeviit teemakuud 2023

Noorteinfoportaal Teeviit on juba vaatamas uude aastasse ning soovime kaasata noori üle Eesti 2023 teemakuude loomisse. See on oluline panus, et saaksime luua igapäevaselt sisu, mis on noorte huvidele ja vajadustele vastav ning toetab noorsootöötajaid nende igapäevatöös.

Oleme tänulikud kui annad oma panuse.

Küsimustikule saab vastata siin:

https://www.teeviit.ee/teeviit-teemakuud-2023/

Noorteinfoportaali Teeviit 2023.a teemakuude küsimustik on avatud 29.08-30.09.2022

Kõikide vastanute vahel loositakse välja auhindu.