Menu Close

Kunst tuleb külla

Haapsalu huvihariduse algusest täitub tänavu seitsekümmend aastat. Ei leidu vist ühtegi meie linna elanikku, kes poleks kohaliku huvitegevusega kokku puutunud. Palju on neid, kes ise lapsena mõnes ringis käisid ja nüüd oma last või lapselapsi sinna viivad. Erinevate ringide tegevustes osaledes on üles kasvanud mitu põlvkonda.
Kuigi 1949.aastal alustanud Pioneeride maja tähtsaimaks ülesandeks oli nõukogude ideoloogia juurutamine noortes, siis osalemine rahvatantsus või käsitööringis andis võimaluse oma rahvusliku kultuuri säilitamisel kaasa lüüa. Spordiga seotud tegevused arendasid kehaliselt, filateelia või raamatusõprade ring avardasid silmaringi. Veel seitsmekümnendatel oli igal lapsel kohustus vähemalt ühes huviringis osaleda.
Tänapäeva infotehnoloogia kultuse ja valikute vabaduse ajastul ei ole õnneks laste isetegemise huvi kuhugi kadunud. Seda kinnitab sügiseti ringinimekirjade kiire täituvus. Alati on soovijaid rohkem kui rühmades kohti.
Haapsalu Noorte Huvikeskus alustab oma 70. juubeli tähistamist 10. mail kell 16 avatava vabaõhunäitusega Haapsalu Kultuurikeskuse ees. Külla tuleb Eesti erinevate kunsti- ja huvikoolide õpilaste loodud kunst, mis ühtekokku moodustab näituse nimega “Ilus asi”.
Pealkiri tekitab loodetavasti vaatajais küsimusi, sest klassikalist ilukriteeriumitele vastavat kunsti näituselt ei leia. Osalejad on kindlad, et nii nagu muutub kogu maailm, nii muutub ka kunst, mis tänapäeval lähtub eelkõige ideest või probleemist, mida soovitakse jagada. Kaasaegse kunsti lõputud väljendusvahendid on kunstniku tööriistad oma sõnumi edastamisel ja vaataja kaasa mõtlema kutsumisel.
Kokku saab näitusel näha 14 tööd rohkem kui kolmekümnelt autorilt. Kohale tulevad noored kunstnikud Tartust, Tallinnast, Paidest, Kehtnast, Lihulast ja muidugi Haapsalust. Näitus jääb avatuks 26. maini.

  1. mail kell 18 oodatakse linnarahvast kultuurikeskuse teatrisaali suurele
    sünnipäevakontserdile KOKKUSAAMINE, kus saavad kokku Haapsalu Noorte Huvikeskuse kõik 11 huviringi ja nelja noortekeskuse tänased ja eilsed noored ja juhendajad.
    Ilusat pidu meile kõigile!

Tiiu Randmann-Mihkla
Haapsalu Noorte Huvikeskus
kunstiõpetaja